Η G.P MAGIC BUS προκηρύσσει τη διεξαγωγή πανελληνίου τουρνουά ανεξαρτήτων ομάδων ποδοσφαίρου 5×5 από 15/10/2016 έως και 15/05/2017.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1. Δικαίωμα να αγωνιστούν έχουν άτομα ηλικίας:

α) Ηλικιακή Κατηγορία 17-19 Ετών (Γεννηθέντες τα έτη 1998, 1999 και 2000)

β) Ηλικιακή Κατηγορία 15-16 Ετών (Γεννηθέντες τα έτη 2001 και 2002)

γ) Ηλικιακή Κατηγορία 13-14 Ετών (Γεννηθέντες τα έτη 2003 και 2004)  

1.2. Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει από πέντε (5) έως οκτώ (8) παίκτες.

1.3. Οι ομάδες αγωνίζονται σε αγώνες 5×5 και έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν έως και τρεις αναπληρωματικούς παίκτες.

1.4. Κάθε ομάδα που δηλώνει συμμετοχή θα αγωνιστεί στο ηλικιακό γκρουπ που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος της.

1.5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φέρουν μαζί τους στις εγκαταστάσεις όπου διεξάγεται το Τουρνουά όπου θα συμμετέχουν, ταυτότητα, διαβατήριο (ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο-κρατικό έγγραφο που φέρει φωτογραφία και ημερομηνία γέννησης).

1.6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμα και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές (Δ εθνικής κατηγορίας και τοπικών κατηγοριών). Απαγορεύεται η συμμετοχή σε διεθνείς ή επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σάλας ή κλασικού ποδοσφαίρου (11×11) εν ενεργεία, όλων των κατηγοριών (Α, Β, Γ εθνικής κατηγορίας) (σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν.2725/1999, το οποίο αναφέρεται σε σχέσεις επαγγελματικών σωματείων με τους επαγγελματίες αθλητές και στις επιμέρους ρυθμίσεις των μεταξύ τους συμβολαίων).

1.7. Κάθε αθλητής ή/και ομάδα έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος σε όσα τουρνουά θελήσει χωρίς περιορισμό, συμπληρώνοντας κάθε φορά την αίτηση συμμετοχής για την ΦΑΣΗ: 1 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΛΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (όρος 3.1).

1.8. Δεν απαιτείται χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή στο τουρνουά.

1.9. Οι πόλεις και εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στη διοργάνωση  αναφέρονται αναλυτικά στο σημείο 4

2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2.1. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται με τους παρακάτω τρόπους: α) Μέσω της ιστοσελίδας www.grassroots.gr  μέχρι και δύο ημέρες πριν από τους αγώνες της κάθε εγκατάστασης. β) Στις εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες -συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής για το Τουρνουά που θα λάβει χώρα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. γ) Παράλληλα, η γραμματεία θα συνεχίσει να δέχεται χειρόγραφες αιτήσεις μέχρι και λεπτά πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις (αιτήσεις προς συμπλήρωση θα υπάρχουν στη γραμματεία της κάθε εγκατάστασης).  

2.2. Αποδεκτή συμμετοχή γίνεται αυτή, η οποία έχει όλα τα στοιχεία, που απαιτούνται (όνομα ομάδας, ηλικιακό γκρουπ, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος διεξαγωγής αγώνων, στοιχεία επικοινωνίας αρχηγού ή κηδεμόνα και την αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής).

2.3. Αντικατάσταση ποδοσφαιριστή επιτρέπεται μέχρι και τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε ομάδας, είτε συμπληρώνοντας νέα αίτηση συμμετοχής στη γραμματεία είτε τροποποιώντας αναλόγως την αρχική αίτηση συμμετοχής.

2.4. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ονομασία ομάδας (και σε επίσημη αλληλογραφία, έντυπα, δελτία τύπου κλπ.), που θεωρεί χλευαστική, υβριστική, ρατσιστική ή κατά οποιονδήποτε τρόπο μη αποδεκτή. Η νέα ονομασία θα γίνει σε συνεννόηση με την ομάδα. Σε περίπτωση εμμονής της ομάδας σε ακατάλληλη ονομασία, η ομάδα θα αποκλείεται από το τουρνουά.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Το τουρνουά αποτελείται από 4 ΦΑΣΕΙΣ.  

3.1. ΦΑΣΗ 1: ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΛΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συμμετέχουν οι ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται στην παράγραφο 2. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» και η αίτηση τους έχει γίνει αποδεκτή από το Διοργανωτή.   Οι ομάδες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία θα χωριστούν σε ομίλους, ο ακριβής αριθμός και μέγεθος των οποίων θα οριστεί από τη γραμματεία την ημέρα των αγώνων, ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν. Σε κάθε όμιλο, όλες οι ομάδες θα παίξουν με όλες τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου από μια φορά.   Οι 16 πρώτες ομάδες σε βαθμολογία προκρίνονται στην  ΦΑΣΗ 2 του τουρνουά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύει ότι αναφέρεται περί ισοβαθμιών στην παράγραφο 7.   Σε περίπτωση που υπάρχει απόλυτη ισοβαθμία σε όλα τα κριτήρια, ο Διοργανωτής θα ορίζει επί τόπου τον τρόπο με τον οποίο θα αναδειχθεί η πρώτη ομάδα του ομίλου.

3.2. ΦΑΣΗ 2: ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΟΛΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συμμετέχουν οι ομάδες που έχουν προκριθεί από τη Φάση 1.   Η Φάση 2 αποτελείται από αγώνες knock-out. Η διαμόρφωση των ζευγαριών των πρώτων αγώνων της Φάσης 2 είναι κατ’ αποκλειστικότητα απόφαση του Διοργανωτή.   Δυο ομάδες από κάθε Ηλικιακή Κατηγορία από κάθε πόλη, προκρίνονται στη Φάση 3 (Τελικοί Περιφέρειας). Ειδικά για την περιφέρεια Αττικής ο Διοργανωτής θα αποφασίζει κατ’ αποκλειστικότητα πόσες ομάδες από κάθε Ηλικιακή Κατηγορία από τη Φάση 2 θα προκρίνονται στη Φάση 3, και θα ενημερώνει σχετικά τις συμμετέχουσες ομάδες πριν από την έναρξη της Φάσης 2.

3.3. ΦΑΣΗ 3: ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Στη Φάση 3 συμμετέχουν οι ομάδες από κάθε Ηλικιακή Κατηγορία που προκρίθηκαν από τη Φάση 2.   Οι ομάδες που συμμετέχουν στη Φάση 3 «Τελικοί Περιφέρειας» θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 3 και 4 ομάδων ανάλογα με την Περιφέρεια.   Κάθε ομάδα θα παίξει με όλες τις υπόλοιπες του ομίλου της από μια φορά.   Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ μιας ή περισσοτέρων ομάδων, ισχύει ότι αναφέρεται περί ισοβαθμιών στην παράγραφο 7.   Οι 2 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα συμμετάσχουν σε αγώνες knockout.   Από τους αγώνες knockout θα προκύψει μια ομάδας από κάθε Περιφέρεια και από κάθε Ηλικιακή Κατηγορία, η οποία θα προκριθεί στη Φάση 4 του Τουρνουά.   Οι Περιφέρειες και οι πόλεις που περιλαμβάνει κάθε μια είναι:

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Περιλαμβάνει όλες τις πόλεις/τουρνουά που θα διεξαχθούν στο Νομό Αττικής

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Περιλαμβάνει τις πόλεις/τουρνουά σε ΠΑΤΡΑ, ΑΡΓΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Περιλαμβάνει τις πόλεις/τουρνουά ΑΓΡΙΝΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Περιλαμβάνει τις πόλεις/τουρνουά σε ΤΡΙΚΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΒΟΛΟ

Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Περιλαμβάνει τις πόλεις/τουρνουά σε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΡΑΜΑ

3.4. ΦΑΣΗ 4, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ Στη Φάση 4 του Τουρνουά θα συμμετάσχει η πρωταθλήτρια ομάδα της Φάσης 3 (Νικητής Περιφέρειας) σε κάθε Ηλικιακή Κατηγορία.   Η Φάση 4 θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 13 & 14 Μαΐου 2017 και θα αποτελείται από αγώνες σε ομίλους και αγώνες knockout.   Από τους αγώνες της Φάση 4 θα αναδειχθεί η Κυπελλούχος Ομάδα του Τουρνουά Coca-Cola Cup σε κάθε Ηλικιακή Κατηγορία.

3.5. Ο Διοργανωτής διατηρεί κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή το Σύστημα Διεξαγωγής των Αγώνων. Οι αποφάσεις του Διοργανωτή είναι οριστικές και δεσμευτικές από όλους τους συμμετέχοντες.

4. ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

4.1. Οι αγώνες της Φάσης 1 «Τουρνουά Πόλης/Εγκατάστασης» και της Φάσης 2 «Τελικοί Πόλης/Εγκατάστασης», θα διεξαχθούν στις παρακάτω ημερομηνίες και εγκαταστάσεις  

1) 15, 16, 22 και 23 Οκτωβρίου 2016: Renti Soccer Club, Ρέντης, (Αττική)  

2) 05 & 06 Νοεμβρίου 2016 Football Center, Άργος  

3) 12 & 13 Νοεμβρίου 2016: : Fairplay Καλαμάτας, Καλαμάτα  

4) 19, 20, 26 & 27 Νοεμβρίου 2016: Rossoneri MFC, Πάτρα

5) 10, 11, 17 & 18 Δεκεμβρίου 2016: CAMPEON F.C. , Μαρούσι

6) 07 & 08 Ιανουαρίου 2017: Ελπίδες Αγρινίου, Αγρίνιο  

7) 14 & 15 Ιανουαρίου 2017: Γήπεδα Μηλιώνη, Γιάννενα

8) 04, 05, 11 & 12 Φεβρουαρίου 2017: Επίσκυρο, Θεσσαλονίκη

9) 04 & 05 Φεβρουαρίου 2017: Campus Club, Δράμα

10) 25, 26 Φεβρουαρίου και 04, 05 Μαρτίου 2017: BARAZE, Λάρισα

11) 25 & 26 Φεβρουαρίου 2017 : ATHLETIC PARK – Καρακούσης, Τρίκαλα

12) 11, 12, 18 & 19 Μαρτίου 2017: VOLOS FOOTBALL LAND, Βόλος

13) 22, 23, 29 & 30 Απρίλιου 2017: DANIEL BATISTA F.C., Αχαρναί

4.2 Οι αγώνες της Φάσης 3 «Τελικοί Περιφέρειας», θα διεξαχθούν στις παρακάτω ημερομηνίες, εγκαταστάσεις και πόλεις.

1) Τελικοί Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 4 Δεκεμβρίου 2016, Rossoneri mfc, Πάτρα  

2) Τελικοί Περιφέρειας ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: 29 Ιανουαρίου, Μυλιώνης, Ιωάννινα

3) Τελικοί Περιφέρειας ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ: 19 Φεβρουαρίου, Επίσκυρο, Θεσσ/νίκη

4) Τελικοί Περιφέρειας ΚΕΝ. ΕΛΛΑΔΑΣ: 02 Απριλίου, VOLOS FOOTBALL LAND, ΒΟΛΟΣ

5) Τελικοί Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ: 07 Μαϊου , Campeon FC, Μαρούσι  

4.3 Ο Διοργανωτής διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα αλλαγής των εγκαταστάσεων και ημερομηνιών διεξαγωγής των αγώνων όλων των φάσεων.

4.3. Οι αγώνες της Φάσης 4, θα διεξαχθούν στις 13 & 14 Μαΐου 2017 στην Αθήνα. Τα γήπεδα διεξαγωγής της Φάσης 4, θα ανακοινωθούν από το Διοργανωτή σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη διεξαγωγή τους.  

5.ΕΠΑΘΛΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ

5.1. Οι πρώτες ομάδες σε κάθε όμιλο από τη Φάση 1 «ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΛΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» κερδίζουν αυτόματα τη συμμετοχή τους στη Φάση 2 «ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΟΛΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

5.2. Οι νικήτριες ομάδες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία από τη Φάση 2 «ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΟΛΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» κερδίζουν τη αυτόματα τη συμμετοχή τους στη Φάση 3, «ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», η οποία θα διεξαχθεί στις πόλεις, εγκαταστάσεις και ημερομηνίες που ορίζονται στο σημείο 4.2.       Περιλαμβάνονται: Μεταφορά των ομάδων με Πούλμαν από την εγκατάσταση στην οποία συμμετείχαν στην Φάση 1 & 2 προς την εγκατάσταση που θα διεξαχθεί η Φάση 3.  

5.3. Μια ομάδα από κάθε Ηλικιακή Κατηγορία και από κάθε Περιφέρεια κερδίζει τη συμμετοχή της στη Φάση 4 «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ»   Περιλαμβάνονται: -Συμμετοχή στους αγώνες της τελικής φάσης -Φιλοξενία 1ήμερης διανυκτέρευσης με πρωινό και γεύμα (μόνο για όσες ομάδες έρχονται από την επαρχία στην Αθήνα) -Μετακινήσεις των ομάδων από τον τόπο διεξαγωγής της Τελικής Φάσης προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. (μόνο για όσες ομάδες έρχονται από την επαρχία στην Αθήνα) Δεν συμπεριλαμβάνεται η μετακίνηση των ομάδων από και προς την περιοχή διεξαγωγής της τελικής φάσης.

5.4. Οι Νικήτριες ομάδες της Φάσης 4 «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ» σε όλες τις Ηλικιακές Κατηγορίες, θα κερδίσουν ένα μεγάλο έπαθλο για όλους τους παίκτες της κάθε ομάδας. Το δώρο θα ανακοινωθεί από το Διοργανωτή πριν την έναρξη της διεξαγωγής της Φάσης 4.

5.5. Τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με τα έπαθλα θα καθοριστούν από τη Coca-Cola ή/και τον Διοργανωτή κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια.  Τα βραβεία δεν εκχωρούνται και πρέπει να γίνουν αποδεκτά όπως απονέμονται.  Δεν μπορεί να γίνει καταβολή μετρητών ή άλλη υποκατάσταση, εκτός εάν γίνει από τη Coca-Cola, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να υποκαταστήσει τα έπαθλο με άλλα, εάν τα έπαθλα καταστούν μη διαθέσιμα για οποιοδήποτε λόγο, όπως ορίζεται από τη Coca-Cola κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

5.6. Όλα τα δώρα είναι προσφορά της Coca-Cola Χρυσού, Χορηγού του Τουρνουά. Η Coca-Cola δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τους συγκεκριμένους όρους του διαγωνισμού, για την ερμηνεία και εφαρμογή αυτών πέραν των αναφερόμενων στο παρόν άρθρο. H Coca-Cola θα απονείμει το δώρο στη νικήτρια ομάδα που θα της υποδείξει η G.P MAGIC BUS και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την απόφαση ανάδειξης της νικήτριας ομάδας της τελικής φάσης.   Επίσης, η Coca-Cola μετά την απονομή του δώρου στην νικήτρια ομάδα δε θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ανατροπής/τροποποίησης της απόφασης ανάδειξης της νικήτριας ομάδας της τελικής φάσης. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για παράδειγμα τα έξοδα για την παραλαβή του δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου την νικήτρια ομάδα. Μετά την απονομή του δώρου στη νικήτρια ομάδα, η Coca-Cola δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος της νικήτριας ομάδας/παίκτη/ παικτών αυτής ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια της διοργάνωσης ή εξ αφορμής του απονεμηθέντος δώρου, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση τυχόν ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κτλ. Με τη δήλωση συμμετοχής, θα θεωρείται ότι οι παίκτες της νικήτριας ομάδας έχουν αποδεχτεί, συμφωνήσει και δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις

6.ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ (5Χ5) ΤΟΥΡΝΟΥΑ COCACOLA CUP

6.1. Ο αριθμός των παικτών σε κάθε ομάδα δεν μπορεί να ξεπερνάει τους οκτώ (8), εκ των οποίων ο ένας (1) είναι ο τερματοφύλακας.

6.2. Μια ομάδα δεν μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα της, ή να τον συνεχίσει εάν αυτός έχει ξεκινήσει, με λιγότερους από τέσσερις (4) παίκτες.

6.3. Οι αλλαγές των παικτών γίνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι απεριόριστες και γίνονται εφόσον πρώτα εξέλθει του αγωνιστικού χώρου ο ένας παίκτης για να εισέλθει ο άλλος και μετά την άδεια του Διαιτητή.

6.4. Η διάρκεια του κάθε αγώνα είναι από 10 έως 20 λεπτά, χωρίς ημίχρονα.

6.5. Ο μοναδικός χρονομέτρης είναι ο διαιτητής.

6.6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δυο ή περισσοτέρων ομάδων σε οποιαδήποτε φάση του τουρνουά περιέχεις αγώνες ομάδων σε ομίλους, θα ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια ισοβαθμίας με τη εξής σειρά:

  1. Αποτέλεσμα στο μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων αγώνα.
  2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων.
  3. Καλύτερη επίθεση.
  4. Καλύτερη άμυνα.

  6.7. Σε περίπτωση ισοπαλίας στις KNOCKOUT φάσεις του Τουρνουά όπου αυτές υπάρχουν, δεν θα υπάρχει παράταση και ο αγώνας θα οδηγείται απευθείας στην εκτέλεση πέναλτι. (Τρείς εκτελέσεις πέναλτι για κάθε ομάδα)

6.8. Για οποιαδήποτε διασαφήνιση αφορά στον αγώνα, υπεύθυνοι είναι οι εκπρόσωποι του Διοργανωτή και οι διαιτητές.

7.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει διαδικασία ενστάσεων , παρά μόνο για αντικανονική συμμετοχή παίκτη λόγω ηλικίας. Σε καμία περίπτωση δε γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν διαιτητικές αποφάσεις και αποτελέσματα.

8.ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

8.1. Για κάθε αγώνα ορίζεται ένας διαιτητής με ευθύνη του Διοργανωτή.

8.2. Για κάθε αγώνα της τελικής φάσης η Διοργανώτρια μπορεί να ορίσει παρατηρητή.

9. ΠΟΙΝΕΣ

9.1. Με σκοπό την τήρηση της τάξεως και πειθαρχίας κατά τη διάρκεια των αγώνων του τουρνουά, ισχύει ότι αναφέρεται για τις ποδοσφαιρικές ποινές στον ΚΑΠ, ωστόσο η επιτροπή των αγώνων έχει το δικαίωμα να αποβάλλει όποιον παίκτη αναπτύξει ανάρμοστη συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο.

9.2. Ομάδα η οποία θα καθυστερήσει να παραταχθεί στο γήπεδο περισσότερο από πέντε (5) λεπτά από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, θεωρείται ότι δεν προσήλθε να αγωνιστεί και χάνει των αγώνα, ο αγώνας κατακυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα με σκορ 2-0.

10. ΣΤΟΛΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

10.1. Οι ομάδες θα αγωνίζονται με διακριτικά φανελάκια που θα προσφέρει η διοργανώτρια.

10.2. Οι παίκτες οφείλουν να μη φέρουν κατά τον αγώνα επικίνδυνα αντικείμενα (ρολόγια, δαχτυλίδια, βραχιόλια κλπ.).

10.3. Ο παίκτης υποχρεούται να συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις του διαιτητή, σε περίπτωση δε, αρνήσεώς του αποβάλλεται από τον αγώνα.

10.4. Οι παίκτες μπορούν να φορούν γυαλιά οράσεως με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν προηγουμένως ότι είναι άθραυστα και ότι διαθέτουν κατάλληλο και ασφαλή μηχανισμό πρόσδεσης στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή.

10.5. Δεν επιτρέπεται στους παίκτες να φέρουν στον αθλητικό τους εξοπλισμό λογότυπα και σήματα εταιριών ανταγωνιστικών της COCA-COLA. Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός γηπέδου. Σκοπός είναι η άρτια και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλες οι ομάδες να απολαύσουν το τουρνουά. Για αυτό το λόγο θα τιμωρούνται αυστηρά οι παραβάσεις που προσβάλουν το άθλημα και θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των παικτών.

11.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συμμετοχή στη διοργάνωση συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση όλων των συμμετεχόντων στο Τουρνουά Coca-Cola Cup, της τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων τους από την Coca-Cola και το Διοργανωτή. Όλοι οι συμμετέχοντες ως υποκείμενα επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων, έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων τους που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 2472/1997.   Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να διαβιβασθούν σε εταιρείες του ομίλου 3E και σε άμεσους συνεργάτες της Coca-Cola για την καλύτερη και αμεσότερη επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται. Επίσης οι συμμετέχοντες συναινούν για τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων στην εταιρία αθλητικών ειδών Adidas, προκειμένου η τελευταία να τους αποστείλει ενημερώσεις προωθητικών ενεργειών ή άλλων προσφορών κατά τη διάρκεια του Τουρνουά και για διάστημα ενός /δύο μηνών μετά τη λήξη του τουρνουά. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος τα στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται όπως ορίζει ο νόμος.

Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να απευθυνθούν στο 210 6462810.